Na začátek trocha kontextu

O klientovi

Vivantis je český e-shop, který nabízí značkové kousky od kabelky po parfém.

Co nás svedlo dohromady?

Kouzelné triky tedy byly jasnou volbou. Naším plánem bylo každým spotem říci krátký příběh s tím, že všechny tři spoty měly být v rámci kampaně na Youtube a sociálních sítích příběhově provázány a nastaveny tak, aby na sebe logicky navazovaly. To mělo dát celé kampani ucelenější formu a umožnit jí gradaci příběhu v čase a v návaznosti na sezónu.

Stěžejním prvkem našeho zadání bylo také poukázat na rozmanitost sortimentu Vivantisu a ve videích použít či vystavit co nejvíce kousků (pro neznalé se jedná o hravý název pro jednotlivé produkty). Šíři sortimentu, který lze charakterizovat sloganem “od kabelky po parfém”, bylo třeba podat hravým způsobem, který měl být v souladu s archetypem značky.

Jak jsme pomohli:

Kouzelné triky tedy byly jasnou volbou. Naším plánem bylo každým spotem říci krátký příběh s tím, že všechny tři spoty měly být v rámci kampaně na Youtube a sociálních sítích příběhově provázány a nastaveny tak, aby na sebe logicky navazovaly. To mělo dát celé kampani ucelenější formu a umožnit jí gradaci příběhu v čase a v návaznosti na sezónu.

Stěžejním prvkem našeho zadání bylo také poukázat na rozmanitost sortimentu Vivantisu a ve videích použít či vystavit co nejvíce kousků (pro neznalé se jedná o hravý název pro jednotlivé produkty). Šíři sortimentu, který lze charakterizovat sloganem “od kabelky po parfém”, bylo třeba podat hravým způsobem, který měl být v souladu s archetypem značky.

Navrhli jsme výrobu tří krátkých spotů, jejichž vypuštění se mělo rozprostřít do celého roku. Zvolili jsme jednotnou barevnou tonalitu pro všechna videa, každé bylo ale obohaceno o unikátní prvky a atmosféru, která reflektovala dané roční období, respektive sezónu. Spot s názvem PRVNÍ OKOUZLENÍ byl oděn do svěžího jarního hávu, spot RANDE zase do hávu podzimního a atmosféra třetího spotu byla vánoční.

Abychom dostáli požadavku na zdůraznění rozmanitosti sortimentu, jsou v každém videu použity minimálně 3 triky s tím, že každý zobrazuje jeden kousek (např. parfém, kosmetiku, hodinky, šperky atd.). Tuto myšlenku jsme ještě navíc podtrhli pomocí set designu lokace zabydleného bytu Ženy, kde lze spatřit i další kousky od Vivantisu.

Natočený materiál je třeba využívat efektivně

Aby bylo obsahu se kterým se dá pracovat na sociálních sítích více, měli jsme v plánu z trikových videí vystříhat krátké gify s jednotlivými triky. Ty měly fungovat jako kraťounké samostatné reklamy pro jednotlivé segmenty, které má Vivantis v nabídce, čímž se ve výsledku maximalizuje využití natočeného materiálu a klient může mít z naší práce co největší užitek.

V plánu bylo také zpracování různých variant pro jednotlivé druhy sociálních sítí či jiných médií, tedy Facebooku, Instagramu a YouTube, neboť různé kreativy a délky formátů umožňují klientovi spojovat videa do určitých scénářů dle připravené strategie. Varianty byly zpracovány také cizojazyčně a videa šla využít i pro zahraniční trhy, kde také fungují.

Různé kreativy a délky formátů nám umožňují spojovat videa do určitých scénářů dle připravené strategie.

Samotné vypouštění včetně jeho plánování už si ve Vivantisu obstarali sami.

Jak vypadal „výrobní“ proces

V preprodukci jsme věnovali nejvíce času přípravě set designu a navrhování kombinace kostýmů. Vždy jsme vycházeli z aktuálních barev značky a daného ročního období (jarní, podzimní a vánoční). Lokace měly být celkově světlejší a byt měl působit moderním a zabydleným dojmem. Do rolí hlavních postav příběhu jsme obsadili stávající tvář kampaní Vivantisu Kateřinu Pechovou. Do role Muže jsme pak nemohli neobsadit Kateřinina manžela, slovenského herce Petera Pecha.

V každém scénáři je naprosto klíčové mít tzv. háček, to jest bod příběhu, kterým zaujmeme diváka a přimějeme jej k tomu, aby video sledoval dál. Ačkoli můžeme pomocí triků udělat takřka cokoli, trik bez příběhu je pouhou atrakcí bez přidané hodnoty. Toho jsme se chtěli vyvarovat, a proto bylo důležité, abychom hlavní hrdince poskytly takovou motivaci pro „kouzlení“, aby se s ní ztotožnilo co nejvíce diváků. A jelikož bylo žádostí klienta ukázat co nejvíce z jeho sortimentu zboží, co kdyby hlavní hrdinka kouzlila právě jednotlivé kousky!

Kdo nedělá testy, ten nadělá resty

Pro jednotlivé triky jsme uskutečnili zjednodušené testy, při kterých jsme se ujistili, že postupnatáčení je správný. Každý trikový záběr totiž vyžaduje velké množství příprav a v případě, kdy není vše pečlivě naplánováno a ozkoušeno, se pak při natáčení plýtvá energií, trpělivostí a zejména časem všech zúčastněných. No a jak se říká, čas jsou peníze. Mimo klasické filmové postupy je nutné navíc hlídat řadu faktorů, jakou jsou úhel kamery, světlo, přesné umístění herců ve scéně atd., aby trik správně fungoval i pro postprodukci.

Natáčíme

Natáčeli jsme 2 dny na dvou brněnských lokacích, a to v Bytě a v cukrárně Bukowski. Při výběru lokací jsme zvažovali řadu faktorů, zejména však dostatečný prostor a celkový vzhled.

První den probíhala příprava lokace Bytu. Začali jsme svážet zapůjčené rekvizity a dekorace a aranžovat je v bytě. V ložnici se měl natáčet podzimně laděný spot Rande a v obývacím pokoji hned vedle ložnice se měl natáčet vánoční spot. Musíme se přiznat, že jsme ještě v březnu vánoční stromeček nezdobili. Ale všechno je jednou poprvé.

Oba spoty situované v Bytě jsme zvládli natočit během jediného dne. Nejednalo se však o žádnou bleskovou akci, neboť i navzdory důkladnému testování a přípravě před natáčením zabralo uspokojivé zvládnutí jednotlivých triků (vybrání náušnice ze zrcadla, vysvobození kočky z polštáře a její následná proměna zpět v polštář, vyždímání parfému z růže) více času, než jsme očekávali. Sami herci tuto náročnost pocítili, jelikož si kromě vlastního hereckého projevu museli hlídat také často milimetrové pohyby a přesně dodržovat vyznačené značky, indikující kde se má daný herec zastavit atp. Jako praví profesionálové se však k situaci postavili jako k výzvě a vše s bravurou zvládli.

Třetí spot, natáčený v Cukrárně, se nesl v podobném duchu. Navíc však obsahoval řadu tzv. „stop triků“, tedy triků vyžadujících, aby se herec uprostřed akce zcela zastavil a vydržel po nějakou dobu nehnutý, což umožní štábu změnit vybrané rekvizity v záběru. Kamera se během celé této pauzy nehýbe a rozjede se až po přearanžování setu. Kvůli těmto „stop trikům“ jsme měli na náhledovém monitoru připevněné plexisklo, na které jsme fixou zakreslovali přesné postavení herečky, abychom s co největší přesností docílili toho, že bude skutečně stát na určených místech, díky čemuž bude akce, která následuje, vycházet z totožného místa. Na konci dne se ve studiu nahrály voiceovery a mohlo se přejít k postprodukci.

Postprodukce

Díky skvělé přípravě v preprodukci a důkladné supervizi během natáčení se nám povedlo dát všechny trikové záběry bez větších problému dohromady. Jedinou komplikaci představovala stopáž videa, která ze začátku činila až 50 vteřin. Vynecháním nedůležitýchzáběrů a celkovým zrychlením tempa jsme stopáž zkrátili o potřebných deset vteřin. Video tím dostalo skvělý akční spád a s klientem jsme se shodli, že takováto stopáž je ideální a reklama o této delce a dynamice bude diváka bavit.

Výsledky

V rámci žádné předchozí kampaně nevzniklo tolik obsahu, kolik jej vzniklo pro účely této. Už jen proto, že bylo třeba vytvořit více jazykových mutací pro zahraniční trhy, konkrétně pro Rumunsko, Maďarsko, Slovensko, Rakousko. O tom, že kvantita nešla na úkor kvality svědčí fakt, že jsme obdrželi kladnou odezvu. Netuctovost provedení, myšlenka a příběhovost našich videí Vivantis odlišila od konkurence a pozitivní byla jak reakce klienta, tak zpětná vazba od širokého publika.

Celkově v této pro (nejen) online svět atypické době ovlivněné pandemií COVID-19 zhlédlo naše videa 10.000.000 diváků a sledovaností tak naše 3 kampaně předčily kampaně z let předchozích. K podstatnému zlepšení došlo také v případě míry prokliku, kterou jsme pomohli zvýšit o 9 % (konkrétně z 4,6 na 5 procentních bodů).

Ačkoli nás tyto výsledky velmi těší, víme velmi dobře, že je stále co zlepšovat. Perfektní instreamová reklama je pouze ta, kterou divák shlédne s chutí až do konce a rozhodne se pokračovat na web klienta či produktu. Abychom diváka neztráceli s naskočením tlačítka „přeskočit reklamu“, musíme do úvodní části videa vpravit dostatečně silný vizuální prvek, kterým diváka zaujmeme a přesvědčíme jej dát reklamě šanci. Pokud je to jen trochu možné, je naší ambicí v úvodu také naznačit hlavní sdělení celé reklamy, aby v případě, že už se divák nemůže svého videa s koťátky hrajícími se s klubkem vlny dočkat, opouštěl video alespoň s hrubou představou, jaký (a v neposlední řadě čí) produkt reklama propaguje.

Přejete si reklamu,

která nezapadne?

která Vás odliší?

která lidi baví?

o které se mluví?

která zvýší prodeje?

která má virální potenciál?

Chci video od FILMAGIX

Přejete si reklamu, která zaujme?

Chci video od FILMAGIX