O klientovi a projektu

Vysoké učení technické v Brně je jednou z nejprestižnějších vysokoškolských institucí v České republice. Pro uchazeče o studium každoročně vytváří náborovou kampaň, která má svojí atraktivitou svádět boj nejen o úpisy kvalitních studentů, ale také o cenu za nejlepší náborovou kampaň, ve které se každoročně střetává se svými největšími konkurenty, ČVUT v Praze a Technickou univerzitou v Ostravě. V letošním roce se VUT chtělo vytáhnout s něčím originálním a inovativním, a opanovat tak nejen srdce potenciálních studentů, ale také nejvyšší příčku zmíněné soutěže. Voilà, na scénu přichází Filmagix.

Zástupci VUT oslovili naše studio na základě zhlédnutí univerzitního videa v herním stylu, které jsme zpracovali pro Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně v roce 2016.

S čím jsme pomohli

Náborová kampaň pro rok 2021 se měla skládat z náborového videa a 4 extra videí s absolventy. Náš úkol byl však pestřejší než obyčejně. Vedle naší dvorní disciplíny, natáčení videí, jsme v tomto případě také od klienta obdrželi požadavek na kompletní navržení reklamních předmětů VUT a design samostatných webových stránek, skýtajících možností podání přihlášky. A jelikož výzvy máme rádi, s chutí jsme se pustili do práce. Tu nám ulehčoval fakt, že jsme měli v kreativních otázkách volné ruce a samotná komunikace byla ze strany VUT velmi vstřícná a odlehčená. Čili přesně tak, jak to máme rádi.

Téma kampaně

Jelikož jsme se do práce pouštěli na jaře roku 2020, které bezútěšně prostoupila příchozí pandemie nového typu koronaviru, rozhodli jsme se její tématiku promítnout i do samotné náborové kampaně. Tu jsme proto zasadili do postapokalyptického světa protkaného prvky cyberpunku. Ústředním sloganem kampaně jsme zvolili větu “Je to na tobě”, která se měla stát výzvou k akci (call to action) pro aspirující vysokoškolské prváky. Vyzbrojen vzděláním z VUT (ups, spoiler alert!), náš hlavní hrdina se chystá postavit se krizi a napravit svět. A jelikož krizi čelíme i nyní, kvalitní průpravu pro její zdolání budou potřebovat i budoucí studenty.

Scénář

VUT má celkem 8 fakult, které jsme potřebovali spojit jednotícím příběhem. Základní myšlenkou tohoto příběhu se stalo ztracené vědění pradávného Vysokého učení technického, které má hlavnímu hrdinovi pomoci vyvést rozvrácený svět z krize. Po nalezení brány k tomuto pradávnému vědění, portálu s virtuální realitou (tedy paralelou k virtuální výuce), prochází hlavní hrdina celým studiem a načerpává vědomosti. Po dokončení studia se vrací zpět do postapokalyptického světa, aby jej pomocí nabytých znalostí zachránil.

Příběh se odehrává ve dvou rovinách - postapokalyptickém prostředí budoucnosti a virtuální realitou, tj. futuristickým programem studia na VUT. Obě tato prostředí nám otevřela takřka neomezené možnosti jak využít našich postprodukčních schopností a vytvoření poutavého vizuálu, díky čemuž jsme se také patřičně vyřádili.

Hra

Úkolem náborového videa je přitáhnout zájemce na webovou stránku. Ve chvíli, kdy video svůj úkol splní však přichází úkol další - udržet návštěvníka na webové stránce co nejdéle. Vzhledem k charakteru cílové demografiky, tj. hravých teenagerů, jsme se rozhodli na web vložit jednoduchou online hru, kterou si návštěvník může zahrát a prostřednictvím níž se dozví zajímavé informace o jednotlivých fakultách (každé je dedikována jedna úroveň hry s úkolem specifickým pro její zaměření).

Hrát hru

Hra je tématicky spojena s kampaní a rozšiřuje příběh náborového videa. Její provedení jsme řešili s Fakultou výtvarných umění, konkrétně s vedoucím oboru na ateliéru herního designu. Hra měla být jednoduchá, aby si ji mohl zahrát každý, ale zároveň ne příliš snadná, aby hráče nenudila. Pro pobavení jsme do hry umístili také symboly spjaté s městem Brno (např. Brněnský orloj, Brněnského draka, jezdeckou sochu atd.)

Webové stránky

Poutavý web je klíčovým prvkem kterékoli kampaně a v případě náborové kampaně to platí dvojnásob. Na jeho vývoji jsme proto spolupracovali s naším dvorním webdesignérem Martinem Marušákem, jemuž vděčíme i za webové stránky našeho studia.

www.hrdinavut.cz

Dobře víme, jak prchavá dokáže být pozornost návštěvníků brouzdajících internetem, kdy o ni v každou chvíli svádějí nelítostnou bitvu desítky či stovky alternativ. Je proto nutné návštěvníka zaujmout dostatečně poutavým vizuálem a udržet si jeho pozornost.

Oproti kampaním z let minulých jsme se rozhodli odlišit hned několika novinkami. Po vstoupení na web vítá návštěvníka videosmyčka s náhledem vstupního portálu, v němž se zobrazují loga jednotlivých fakult a univerzity VUT. Zobrazení jednotlivých fakult je zpracováno ve stylu holografické mapy. V neposlední řadě některé prvky na webu umožňují návštěvníkovi interagovat s obsahem, jako například přeměnu obrázku z postapokalyptického světa do sci-fi reality a podobně.

Natáčíme

Několik kamerových obhlídek nám prozradilo, že nejlepší cestou bude natáčení na třech konkrétních fakultách, a to FSI, FIT a FEKT. Posledně jmenovaná fakulta navíc svým futuristickým vzhledem perfektně zapadala do postapokalyptického světa, se kterým jsme ve videu pracovali a skýtala tak vděčnou „laboratoř“ pro naše triky. Epický závěr videa (videotvorba FILMAGIX 101: každé video musí mít epický závěr!) byl natočen ve výzkumném centru CEITEC.

Třídenní natáčení s 10členným štábem bylo velmi příjemné. Všechna pracoviště VUT byla pro náš příchod připravená a natáčení šlapalo jak švýcarské hodinky.

Do role hlavního hrdiny jsme obsadili herce z divadla Husy na provázku Tomáše Žilinského. Hlas jeho počítačovému průvodci propůjčil Jakub Wehrenberg. Kostymérka Katarína Chválová se postarala o postapokalyptický kostým hlavního hrdiny. Nemůžeme však opomenout ani hereckou premiéru robota Johnnyho (se kterým hlavní hrdina hraje v jedné ze scén pinkanou), jehož výkon překonal všechna očekávání a nedivili bychom se, kdyby po něm hollywoodští režiséři sáhli pro pokračování Terminátora nebo Číslo 5 žije.

Postapokalyptickou část příběhu jsme natáčeli na zeleném pozadí (a vězte, že jsme jej v případě tohoto scénáře využívali opravdu hojně) a inspirací pro ni nám byl zejména film Mad Max. Mízou pro virtuální prostředí nám byl jiný film, Tron.

Jelikož jsou jednotlivé záběry postprodukčními doplňky doslova nabité, museli jsme při natáčení použít spousty trackovacích bodů (a trhli jsme v jejich počtu, vážení, náš dosavadní rekord). Trackovací body jsme lepili na zdi, stoly či jiné plochy, abychom je pak během postprodukce používali jako pomocné značky pro animace či sci-fi prvky, kterými jsme doplnili reálné scény. Jen díky těmto značkám jsme byli schopni umístit např. digitálně vložený graf na stůl přesně tak, aby působil realisticky (což v případě prudších či složitějších pohybů kamery není vůbec jednoduchá záležitost).

Postprodukce

Postprodukční část byla pro finálový výtvor naprosto klíčová, jelikož výrazně dovytvářela jednotlivá prostředí. Sci-fi žánr je v tomto ohledu vždy náročný, zároveň však skýtá spoustu prostoru popustit uzdu kreativitě, což jednoznačně preferujeme.Příkladem takového doplnění je např. série záběrů v úvodní části videa, kdy student stojí před postapokalyptickou podobou fakulty. Použili jsme zde techniku mattepaingu, volně přeloženého do češtiny jako “dokreslovačka”. 

Pro mattepainting je základem fotografie či záběr reálné budovy, k němuž se následně přidávají nově vytvořené digitální vrstvy, jako například opadaná omítka, trámy, dráty, sutě a kouře. Za fakultu jsme dokreslili pochmurné nebe a poletující částice prachu. Stejná technika bylo hojně využita i v případě futuristické fakulty, ale na rozdíl od apokalyptické části jsme na reálnou podobu fakulty vrstvili vzhledné sci-fi prvky, do pozadí vtiskli nebe čisté jako studánka a v okolí fakulty nechali poletovat futuristická auta. 

Velká část záběrů byla natáčena na zeleném pozadí a následně byla klíčována, což nám otevřelo širokou škálu možností, jak se záběry pracovat. Mohli jsme tak herce libovolně umísťovat do digitálně upraveného prostředí nebo za něj vkládat digitální animace. Finální vizuální podoba tedy vznikla spojením zeleného pozadí, mattepaintingu a 2D/3D motion grafiky. Některé prvky pro postprodukční část jsme si předem natáčeli, jako například létající hrnek či sešívačku pro záběr s černou dírou. Důležitou úlohu sehrálo také barvení - svítící neonová světla, desaturovaný okrový nádech postapokalyptického světa a namodralá budoucnost, tj. oděv, který by v šatníku žádného science fiction snímku neměl chybět.

Extras videa

V rámci kampaně vznikly 4 krátká videa, kde uchazečům radíme a lákámeje ke studiu na VUT. Dvě videa dávají uchazečům rady ohledně studia na vysoké škole.Hovoří v nich samotní profesoři, žáci i rektor. Další dvě videa dokumentují vznik hry VUT a to jak si zahrál i samotný rektor univerzity.

Reklamní předměty

Vypuštění a odezva

Dosud se videu a náborové kampani daří výborně a registrujeme jen takřka výlučně kladné ohlasy. Vedle tématu kampaně, tedy virtuální výuky v postapokalyptickém světě coby paralely k současné krizi způsobené koronavirovou pandemií, sklízí úspěch také hra navazující na náborové video. Informace o naší práci a dojmy z ní již sdílela řada médií, jako třeba iDnes, Brněnský deník, Blesk, MediaGuru a další. [TL6] Klientova kampaň je vidět. Úkol splněn!

Ocenění

Hrdina VUT vyhrál 1. cenu za Lemur za PR v kategorii Digital & social media – digitální komunikace. Kampaň se zároveň dostala do letošní reklamní katovny 2021 získala 2. místo

Přejete si reklamu,

která nezapadne?

která Vás odliší?

která lidi baví?

o které se mluví?

která zvýší prodeje?

která má virální potenciál?

Chci video od FILMAGIX

Přejete si reklamu, která zaujme?

Chci video od FILMAGIX