Mapei

O klientovi

O klientovi

Společnost Mapei vznikla roku 1937 v Miláně jako malý rodinný podnik a postupně se vypracovala do pozice světového lídra v oboru chemických výrobků a lepicích tmelů pro stavebnictví. Svým zákazníkům nabízí komplexní nabídku produktů z vysoce kvalitních surovin, které se vyznačují zejména svojí stálostí a spolehlivostí.

Kvalita všeho druhu

Kvalita produktů je však pouze jedním z pilířů strategie firmy. Společnost Mapei si je vědoma, že nákupem produktu zákazníkova cesta nekončí a že je potřeba ke kvalitnímu produktu přidat neméně kvalitní zákaznickou zkušenost a zákaznický servis. Neustále rostoucí komplexita nabízeného sortimentu by pro tradiční komunikační kanály mohla představovat problém, Mapei ho však řeší elegantním, a zároveň tím nejlogičtějším řešením – přesunem do online světa. Spuštěním vlastní mobilní aplikace tak poskytuje Mapei online školení, tutoriály, novinky ohledně sortimentu a obecné novinky z oboru, které jejich zákazníkům usnadňují orientaci v nabídce a ve výsledku také práci.

Z dílny k obrazovce

Jistě není tajemstvím, že sektor stavebnictví se řadí spíše mezi konzervativnější obory, alespoň co se přístupu k využívání nových technologií týče. Mapei se však tuto realitu snaží změnit. Sériemi školení v rámci své Promotour se firma snaží řemeslníkům a svým B2B partnerům ukázat, jaký potenciál se v online prostředí skrývá. A že je radno jej využít.

V tom rádi přiložíme ruku k dílu

Dohodli jsme se s Mapei na tvorbě dvou animovaných videí, určených pro promítání na výše zmíněné Promotour. První video mělo sloužit jako intro, které má zaujmout a poukázat na potenciál moderního digitálního světa. Zároveň bylo nutné zaujmout diváky v prvních vteřinách a naladit je na téma celého školení. Druhé video pak funguje jako explainer, tzn. popisuje postup, užití a výhody aplikace Mapei v mobilním telefonu.

Animujeme

Při animaci jsme spolupracovali tandemově s externími animátory, abychom byli schopni klientovi dodat výsledek v co nejkratším čase. První, úvodní video jsme animovali interně ve Filmagix, o zpracování druhého videa se pak pod naším vedením paralelně starali externí animátoři.

Proces vypadal následovně. Hlavní animátor vytvořil ústřední postavu figurující v obou videích. Tu bylo třeba modelovat tak, aby byla atraktivní pro cílovou skupinu. Volba proto, poněkud přirozeně, padla na sympatického, ve firemních barvách oděného řemeslníka ve středních letech s mohutným knírem, který by mu záviděl i Burt Reynolds. Řemeslníka jsme následně vsadili do navrženého pozadí a podle obrázkového scénáře doanimovali zbývající záběry. První verzi videa jsme zaslali klientovi ke schválení. Po jeho schválení jsme se mohli vrhnout finalizaci animací a vyplnění videa grafickými detaily.

Ihned po schválení animované verze prvního videa jsme zároveň našim externím kolegům zadali úkoly spojené s tvorbou videa druhého. Bylo třeba nahrát displeje aplikace Mapei a stejně jako u videa prvního doanimovat grafiku a zapracovat detaily. Co se týče hudebního podkladu a zvuků, na přání klienta jsme zvolili hudbu veselou a dynamickou.

Celá dokončovací fáze obecně proběhla rychle a bez zádrhelů. Pro úvodní video byly ještě zpracovány dva typy konců. Jeden s logem uprostřed a druhý bez loga. A bylo hotovo. Klient byl s výsledkem velmi spokojen a nás hřál dobrý pocit s kvalitně odvedené práce

Sebereflexe

Buďme upřímní. Není nad to pracovat s animovanými herci! Na plac nechodí pozdě ani s kocovinou, dají si říct, když se nám na jejich výkonech něco nelíbí a nemají přemrštěné nároky na honorář ani na doprovodný catering.

Obecně je tvorba animovaných videí relativně rychlá a zábavná. Vyplácí se mít kvalitní storyboard a vícekrokový schvalovací proces, který zamezí situacím, kdy se na videu udělá kus práce směrem, který však nesplňuje klientova očekávání.

V neposlední řadě jsme si vyzkoušeli spolupráci s externími animátory. Ačkoli se může zdát, že spolupráce dvou různých entit s odlišnými návyky a pracovním stylem budou generovat třecí plochy, nám se takováto kolaborace osvědčila. Vzhledem k jasně definované hierarchii v týmu nedocházelo k žádným problémům. Externí animátoři pracovali přesně podle našich pokynů a odvedli rychlou a zároveň kvalitní práci. Bez potíží jsme dodrželi jednotný vizuální styl a navíc jsme se vzájemně doplnili a obohatili.

Co o naší práci řekl zákazník?

Tomáš Foltas

Senior Project Manager - BETTER MARKETING, s.r.o.

“Společnost FILMAGIX je v rámci své tvorby vždy inovativní, profesionální a velmi kreativní. Výsledné produkty vždy reflektovaly naše požadavky a kladně mohu ohodnotit také lidský přístup všech členů týmu a včasné dodržování termínů. FILMAGIX proto mohu jednoznačně doporučit.”

Přejete si reklamu,

která nezapadne?

která Vás odliší?

která lidi baví?

o které se mluví?

která zvýší prodeje?

která má virální potenciál?

Chci video od FILMAGIX

Přejete si reklamu, která zaujme?

Chci video od FILMAGIX